Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
מה האורך של פרסה? - שר השאלות

מה האורך של פרסה?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

במקור האנגלי מופיעות היחידות mile (כ-1.6 ק"מ) ו-league (שלושה מייל, כלומר כ-4.8 ק"מ). בעברית יש הבדל בין שתי המהדורות של "שר הטבעות": במהדורה החדשה, בעריכת עמנואל לוטם, "מיל" הוא mile ו"פרסה" היא league. בתרגום הישן, של רות לבנית, יש חוסר-אחידות בנוגע למידות. במקומות אחדים "פרסה" היא תרגום של mile; במקומות אחרים "כך-וכך פרסאות" הוא תרגום של מרחק שבמקור יוצג ב-leagues, אך אין אחידות – מידתה של פרסה אחת נע בין קילומטר אחד לבין שלושה, אם משווים את המרחקים למקור האנגלי. לפיכך, כדי לדעת בביטחון מהו המרחק המדויק עליו מדובר בתרגום הישן, יש להיעזר במקור האנגלי, במהדורה החדשה, או במפות ב"אטלס של ארדה".

Personal tools