Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
מהי תוחלת החיים של בני-האדם? - שר השאלות

מהי תוחלת החיים של בני-האדם?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

כמסופר באתראבת, תוחלת החיים של בני האדם התדרדרה לאחר הנפילה הראשונה תחת הצל. לא מפורט מה היתה תוחלת החיים אז, אולי מדובר ב 150 – 300 שנה. אחרי הנפילה התדרדרה תוחלת החיים ל 80 – 90 שנה, כמקובל בימינו בחברה המערבית. זו עדיין תוחלת חיים גבוהה מאד לאנשים החיים ללא רפואה מודרנית. תוחלת החיים של האדאין עלתה לאחר שחיו בקרב האלדאר, והגיע כנראה לכ150 שנה. לאחר מפלת תאנגורודרים אורך החיים של הנומנורים המשיך ועלה, והגיע למאות שנים, אך החל להתדרדר שוב עת נפל הצל על נומנור. בני האדם שנותרו בארץ התיכונה יכלו לצפות כנראה לחיים של כ 70 שנה לערך. בממלכות בגלות התקצרה תוחלת החיים מהר, שכן בארץ התיכונה, הרחק מאור הואלאר, הזמן חולף מהר וללא רחם. בסוף העידן השלישי היו עדיין רבים בגונדור שחיו מעל גיל 100, אך רובם כזקנים תשושים. ניתן להניח שמגמת הקיצור נמשכה בעידן הרביעי.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על בני אדם, אדאין, אלדאר, תאנגורודרים , נומנור , ארץ התיכונה, ה, עידן השלישי, ה, עידן הרביעי, ה ו גונדור.

Personal tools