Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
מהי "האש הסודית" או "אש הסתרים" שגאנדאלף משרת? - שר השאלות

מהי "האש הסודית" או "אש הסתרים" שגאנדאלף משרת?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

המקור לשאלה זו הן מילותיו של גאנדאלף במפגש עם הבאלרוג במוריה: "עבור לא תעבור, אמר. האורקים עמדו מנגד, ודממת מוות נשתררה. אנוכי משרתה של אש הסתרים, נוטר להבת אנור, עבור לא תעבור. לא תושיע לך אש האופל, להבת אודון. שובה לך אל הצללים! עבור לא תעבור." ("חבורת הטבעת", עמ' 340).

יש המסבירים את "אש הסתרים" בעובדה שגאנדאלף משרת את טבעת האש שלו, נאריה, אך דבר זה אינו הולם את גאנדאלף, או את אופי הטבעת (אחת מן השלוש). הסבר אפשרי ניתן למצוא ב:"סילמאריליון": "פעמים רבות (מלקור) יצא למחוזות התוהו, לבקש את השלהבת אשר לא תכבה לעד. כי כאש יקד בו הרצון לברוא יצירים משלו, והוא סבר שאילובאטאר לא נתן דעתו על התוהו, וקצה רוחו בשיממונו. אך את השלהבת לא מצא, כי עם אילובאטאר היתה." ("הסילמריליון", עמ' 16). ואחר כך: "לכן העניק אילובאטאר ממשות לחזון, והציבו בלב התוהו, ואת האש הכמוסה שלח לבעור בלב העולם. וכל אלה קרא אאה." ("הסילמריליון", עמ' 25).

כנראה שהשלהבת אשר לא תכבה לעד והאש הכמוסה מסמלות את הכוח של אילובטר ליצור בריות חדשות במחשבתו – ניתן לקרוא לכך כוח היצירה. גם נראה הולם שגאנדאלף, כמאיא הנשלח מן המערב, "ישרת" את האש בניגוד לרשע של הבאלרוג. בהקשר הזה, כל סברה שגאנדאלף "משרת" את הטבעת שלו נראית מגוחכת.

גאנדאלף גם קרא לבאלרוג 'להבת אודון', כינוי המתאר את טיבו. באלרוג הוא שד של אש, ואילו את המילה "אודון" ניתן למצוא במילון (המקוצר) שיש ב"סילמריליון" תחת הערך 'טום': "ראה גם אוטומנו, בסינדארין אודון (במוריה, כינה גנדלף את הבלרוג 'להבת אודון') שם ששימש אחר כך לגיא העמוק במורדור, בין מורנון ופער אייזן." ("הסילמריליון", עמ' 343).

אוטומנו היא המצודה הראשונה של מלקור (מורגות) בצפון הארץ התיכונה, לכן ניתן לפרש את להבת-אודון כמשרת מורגות או באלרוג ממצודת מורגות (אודון).


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על גאנדאלף, באלרוגים, מוריה, אורקים, נאריה, מלקור, אילובאטאר, מאיאר, מורדור, מוראנון , איזן, אוטומנו ו אודון.

Personal tools