Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
מדוע תמיד בני-אדם התחתנו עם בנות-לילית ולא ההיפך? - שר השאלות

מדוע תמיד בני-אדם התחתנו עם בנות-לילית ולא ההיפך?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

ידוע לפחות על מקרה אחד של בן-לילית שהתאהב באישה אנושית, אך אהבתם לא מומשה. ייתכן שהיו זיווגים נוספים שאיננו יודעים עליהם. ב"סילמאריליון" ניכתב באופן נחרץ שהיו רק שלושה זיווגים בין בני-אדם לבני-לילית, אבל כבר ב"שר הטבעות" יש רמזים חזקים לכך שהיה זיווג נוסף בדול-אמרות. רמזים אלה מאוששים באחד מכרכי "תולדות הארץ התיכונה", שם מובא זיווג נוסף מיסתורי זה כעובדה, עם שמות המעורבים. לא מן הנמנע שהספירה כוללת רק את הזיווגים של האצילים שבאצילים, ושהיו זיווגים נוספים ברמות נמוכות יותר.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על בני אדם, בני לילית, סילמארילין, שר הטבעות ו דול אמרות.

Personal tools