Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
מדוע נעלמו אוכלוסיות ההוביטים והגמדים? - שר השאלות

מדוע נעלמו אוכלוסיות ההוביטים והגמדים?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

הגמדים נעלמו בעיקר משום שקצב ההתרבות שלהם היה נמוך, והיחס בין נשים לגברים באוכלוסייה לא היה מאוזן. בנוסף על כך, הגמדים לא שמו ליבם כמעט לדבר מלבד עבודתם ועסקיהם. על ההוביטים סיפר טולקין כי הדלדלותם באה, קרוב לודאי, כפועל יוצא של שינוי במעמדם ובדרך חייהם. הם היו לעם נסתר ופליט, מבקשים מסתור ביערות ובחבלי הפרא, בעוד בני אדם הולכים ורבים, וכובשים לעצמם את חלקי הארץ הפוריים. יש להעיר עוד כי בהקדמה לשר הטבעות (וכמובן גם בהוביט) טולקין רומז לכך שאוכלוסיית ההוביטים אמנם דעכה, אך הם לא נעלמו כליל.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על גמדים, הוביטים, ו בני אדם.

Personal tools