Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
מדוע לא ניסו העמים החופשיים לשחד את האורקים או לרתום אותם לשירותם? - שר השאלות

מדוע לא ניסו העמים החופשיים לשחד את האורקים או לרתום אותם לשירותם?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

האורקים לא ישרתו לעולם, בשום צורה, את העמים החופשיים. ישנה פסקה המבהירה זאת היטב בספר "שובו של המלך" בפרק "ארץ הצללים" (עמ' 180). מדובר בפסקה שבה שני האורקים כמעט מגלים את פרודו וסאם אך לבסוף מתקוטטים ביניהם. סאם צוהל על תגרת שני האורקים ופרודו אומר לו: "אבל זו באמת הרוח השורה במורדור, סאם, והיא פשטה בכל מרחב המדינה הזאת. לפי הסיפורים העתיקים זה מנהג האורקים מאז ומעולם. אך מסופק אני אם תצמח לנו ישועה מזה: אותנו הם שונאים תכלית שנאה, כולם כאחד, וכל הזמן. אילו השניים רואים אותנו, מיד הם זונחים את הריב ביניהם והורגים אותנו תחילה." כלומר, אולי האורקים נראים פלגניים ולא נאמנים, אך השנאה שלהם לעמים החופשיים גדולה בהרבה. אפשר להדגים את זה (ויסלח הקורא אם נגלוש למישור הפוליטי) בדוגמה מעם ישראל, להבדיל כמובן. הדתיים מתקוטטים עם החילוניים, האשכנזים עם המזרחים, ימין עם שמאל – העם בישראל נראה מאד מפולג לאויבים הבאים עליו לכלותו. אך כשיש איום או מלחמה ברקע – כל הפלגנות נשכחת (לזמן-מה, לפחות).


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על אורקים, עמים החופשיים, ה, פרודו, סאם ו מורדור.

Personal tools