Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
מדוע לא זירז גאנדאלף את ההוביטים לצאת אל הפלך עם סיום העלילות, אם חשב כי סארומאן עדיין מסוכן? - שר השאלות

מדוע לא זירז גאנדאלף את ההוביטים לצאת אל הפלך עם סיום העלילות, אם חשב כי סארומאן עדיין מסוכן?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

גאנדאלף בעצמו מסביר כי התערבותו בנעשה בארץ התיכונה הגיעה לקיצה. משמע, גם אם גאנדאלף ידע כי דברים מתחוללים בפלך, לא היה רשאי להתערב, ואף יותר מכך - התמודדותם של ההוביטים בעצמם אל מול סארומאן היוותה אקט אחרון של התנגדות לאופל בארץ התיכונה, ומבחינתו של גאנדאלף, הייתה עזרתו בכך שהקנה להוביטים, במסעם ובעלילותיהם, את הכוח והיכולת להתעורר בעצמם כנגד הרוע. בנוסף יש לזכור כי סארומאן לא פנה לעבר הפלך עד למפגשו עם החבורה בדונלאנד, ופרודו מסביר כי בכל מקרה עליו לעבור בריוונדל ולפגוש את בילבו לפני חזרתו הביתה. רק בהגיעם לברי מובהרת להוביטים ולגאנדאלף חומרת המצב, ואז הם אכן ממהרים לעבר הוביטון.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על הוביטים, גאנדאלף, סארומאן, פלך, ה, הוביטון, דונלנד, ברי, ריוונדל, בילבו באגינס ו פרודו באגינס.

Personal tools