מדוע לאחר מותו של אראתורן עקרו אראגורן ואמו לריוונדל?

Personal tools