מדוע כוחות הטוב לא השתמשו במרגלים?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

שני הצדדים השתמשו במרגלים; גם צד הטוב: עצם העובדה שחייליו של סאורון סברו שפרודו וסאם הם מרגלים מעידה על כך. בריגול קלאסי – הסתננות לשורות האויב – לא נעשה שימוש משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא שמעטים מבין אנשי גונדור יהיו מסוגלים להסוות את עצמם בין אורקים, ולעמוד במבחן הזוועה. הם יתגלו מיד. אראגורן היה היחיד שנאמר עליו (בנספחים) שהעז וחקר את הארצות שתחת שליטת סאורון, והתהלך בין משרתיו. לא היה זה דבר של מה-בכך. הסיבה השניה היא שריגול כזה בקרב חילות סאורון תועלתו מעטה. תצפיות (זה הריגול שכן נעשה בו שימוש) היו עונות על הצורך לבדוק תנועות צבא. על מנת להפיק יותר מכך היה צורך להתקרב מאד למוקד קבלת ההחלטות (סאורון) ושרי הצבא (הנאזגול) ודבר זה לא היה אפשרי. ריגול, על כן, התבטא בחדירה מעבר לקווי האויב ובתצפיות, כמעשה פאראמיר ופלוגתו. כמובן שכל עוד היו הפאלאנטירי בשימוש לא היה צורך להסתכן כך.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על פאלאנטירי ו מורדור.

Personal tools