Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
מדוע יש להוביטים תוחלת חיים ארוכה? - שר השאלות

מדוע יש להוביטים תוחלת חיים ארוכה?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

דבר זה אינו ברור לגמרי. היו גזעי בני-אדם שהיו בעלי תוחלת חיים ארוכה, כמו הנומנורים וצאצאיהם בארץ התיכונה למשל. אך ההוביטים אינם קרובים לנומנורים, מפני שהנומנורים יישבו את אזורי החופים של הארץ התיכונה, בעוד שמוצא ההוביטים (כפי שנכתב ב"שר הטבעות") הוא מעמקי האנדואין הצפוניים. השערה מקובלת לגבי אורך חייהם היא זו: באתראבת כתוב שבתחילה היו חייהם של בני-האדם ארוכים יותר, והם התקצרו בשל שיעבוד ראשוני למלקור שאירע עמוק בתוך העידן הראשון. אלו שנמלטו מוקדם, יחסית, משיעבוד זה היו לאדאין. ייתכן שאבות-אבותיהם של ההוביטים נמלטו משיעבוד זה מוקדם עוד יותר, ולכן לא סבלו כה קשות מהתקצרות החיים.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על הוביטים, נומנורים, בני אדם, אנדואין ו מלקור.

Personal tools