Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
מדוע חלפו שנים כה רבות עד שחושלה החרב אנדוריל משברי נארסיל? - שר השאלות

מדוע חלפו שנים כה רבות עד שחושלה החרב אנדוריל משברי נארסיל?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

הייתה משמעות לחישולה מחדש. החישול-מחדש מסמל את קימתו מאפר של בית איסילדור. ייתכן שגם ללא הנבואה אלרונד חש שהמועד לחישול החרב יגיע רק כאשר יורש איסילדור יקום לתבוע חזקה על מלכות הצפון והדרום גם יחד.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על אנדוריל, נארסיל, איסילדור ו אלרונד.

Personal tools