Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
מדוע הרוהירים לא היו במועצת אלרונד? - שר השאלות

מדוע הרוהירים לא היו במועצת אלרונד?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

הרוהירים לא היו במועצה כי רוהאן רחוקה מאד מריבנדל, ולא היה להם מה לחפש שם. בורומיר הגיע רק בגלל שבחלומו נזכרה אימלאדריס (כלומר, ריבנדל) בפירוש. יש לזכור שמועצת אלרונד לא זומנה, ולא הייתה מתוכננת מראש. מי שהיה בבית אלרונד באותו זמן במקרה, הגיע למועצה. בנוסף, צריך לזכור את יחסם החשדני באופן כללי של הרוהירים לבני-לילית, כפי שניתן לראות ביחס שמפגין איאומר כלפי האיזכור של גאלאדריאל. אם כי לבני גונדור ובפרט לבורומיר היה יחס חשדני דומה, הוא מאוזן במידה רבה במסורת העשירה שלהם, ובקשר שהיה לגולי נומנור עם בני הלילית, קשר ששיאו בקרב הברית האחרונה.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על רוהירים, מועצת אלרונד, ריבנדל, בורומיר, בן דנתור , איאומר , גאלאדריאל ו ברית האחרונה, ה.

Personal tools