Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
מדוע הואלאר התייחסו באופן שונה לבני-האדם ולבני-הלילית? - שר השאלות

מדוע הואלאר התייחסו באופן שונה לבני-האדם ולבני-הלילית?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

בעוד שלבני-הלילית הואלאר עזרו באופן פעיל (הובילו אותם לואלינור, לימדו אותם אמנויות שונות והקימו להם ממלכות), הואלאר כמעט שלא התייחסו לבני-האדם. הם מעולם לא התגלו בפניהם כמו בפני בני-הלילית. הם מעולם לא לימדו אותם מאומה ולא התייחסו אליהם לאורך כל העידן הראשון.

הבדל זה ביחס נובע מכמה סיבות:

1. כפי שכתוב באתראבת (בכרך העשירי של "תולדות הארץ התיכונה") האל (ארו - אילובאטאר) דיבר בתחילה ישירות אל בני-האדם, בניגוד לבני-הלילית. הואלאר, שידעו על כך שאילובאטאר מתקשר ישירות עם בני-האדם מרגע היוולדם, לא ניסו לחפש אותם ולתקשר איתם כמו עם בני-הלילית.

2. בניגוד לבני-הלילית, בני-האדם יכולים לעצב את גורלם מעבר למנגינת האיינור המקורית – דבר שגרם לואלאר להזהר מאד במגעם עם בני-האדם.

3. ייתכן גם שהואלאר נזהרו ממגע עם ילדיו של אילובאטאר לאחר המרד של הנולדור בהם. הואלאר רצו להמנע ממרד שני של בני-האדם (מה שאכן קרה כאשר הם לבסוף התערבו והקימו את נומנור).


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על ואלאר, בני לילית, בני אדם, ואלינור, ארו, אילובאטאר, איינור, נולדור, נומנור ו עידן הראשון, ה.

Personal tools