Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
מדוע גאלאדריאל לא הכינה מראש מתנה לגימלי? - שר השאלות

מדוע גאלאדריאל לא הכינה מראש מתנה לגימלי?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

גאלאדריאל העניקה לאנשי החבורה דברים שונים, שהיו פונקציונאלים, או שהיה טמון בהם מסר כלשהו - לגולאס קיבל קשת וחצים, אראגורן קיבל את האלסאר, סאם קיבל את תיבת האדמה ופרודו קיבל את הצלוחית. אך משהגיעה לגימלי, אמרה כי "מה יבקש גמד מבן לילית". לכאורה, ניתן להבין שאלה זו בכך שגאלאדריאל הניחה שאין לבני הלילית מה לתת לגמדים, אך מתוך ההקשר קשה לקבל תשובה זו, ואי אפשר להניח שגאלאדריאל היתה מעליבה את גימלי ובני גזעו בצורה כזו. התשובה הסבירה ביותר היא שגאלאדריאל רצתה בכנות לשמוע את בקשתו של גימלי, מתוך אי ידיעה מה לתת לו, ואולי היא אף הסתקרנה לדעת מה תשובה זו תהיה. אכן, גימלי עמד היטב באתגר וסיפק תשובה שהיתה גם אבירית וגם מפתיעה.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על גאלאדריאל, בני לילית, לגולאס, אראגורן השני, סאם גאמג'י, פרודו באגינס, גימלי, גמדים, אלסאר, האבן ו צלוחית גאלאדריאל.

Personal tools