Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
מדוע אלרונד לא הכריח את איסילדור להשמיד את הטבעת? - שר השאלות

מדוע אלרונד לא הכריח את איסילדור להשמיד את הטבעת?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

אלרונד לא הכריח את איסילדור משום שהטבעת לא הייתה רכושו, היא הייתה של איסילדור. אם הוא היה לוקח אותה בניגוד לרצונו של איסילדור (במידה שיכל בכלל לגבור עליו בקרב) הרי שתכליתה של הטבעת הייתה יוצאת אל הפועל, וממילא סביר להניח שמהרגע שהיתה בידיו, גם אלרונד לא היה מסוגל להשליכה. בין בני האדם ובני הלילית היה פורץ סכסוך על שייכות הטבעת (אלרונד גנב אותה ממלכנו הנערץ?! והשליך אותה לאש?! לא, לא, לא ניתן!!) והם היו משמידים אחד את השני, מחלישים את העמים החופשיים שבארץ התיכונה, ובכך מקרבים את שובו של הצל. אלרונד ראה זאת מראש ולא רצה ללבות את המזג החם של איסילדור, שגם כך, בגלל הטבעת, התחמם בקלות יתרה.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על אלרונד, איסילדור, טבעת האחת, ה, בני לילית ו בני אדם.

Personal tools