Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
מדוע איסילדור טרח להביא את הסלע מנומנור לגבעות ארך? - שר השאלות

מדוע איסילדור טרח להביא את הסלע מנומנור לגבעות ארך?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

ב'שובו של המלך', עמוד 51, בתרגום רות לבנית נכתב: "על ראש הגבעה עמדה אבן בזלת מעוגלה, קומת איש גובהה, וחצייה שקוע באדמה. לא ככל האבנים הייתה האבן הזו, כמו היא נפלה משמיים, ואכן היו כאלה שסברו כך. אך אלה שהיו בקיאים במסורת של קדמת-המערב, סיפרו שאיסילדור העלה את האבן מהריסות נומנור והציב אותה במקום הזה."
ניתן להסיק מכך שהאבן נלקחה מנומנור לפני החורבן. מכיוון שמוצא האבן לא נודע בפומבי, ומכיוון שלא נודעו לה תכונות מיוחדות, האפשרות הסבירה ביותר היא שאיסילדור הביא את האבן עימו כזיכרון מנומנור וכסמל לאובדנה. מימדיה של האבן והרושם הלא-טבעי שהיא משרה, מהווים תזכורת לעוצמתה של היבשת ששקעה.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על איסילדור, נומנור, ו אבן ארך.

Personal tools