Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
מדוע אולורין פחד מסאורון? - שר השאלות

מדוע אולורין פחד מסאורון?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

האמירה כי אולורין פחד מסאורון מופיעה ב"סיפורים שלא נשלמו" בפרק על האיסטארי, שם נאמר (עמ' 436) כי "אולורין הודיע כי חלש הוא מדי למטלה אשר כזו, וכי הוא ירא את סאורון". אמנם מדובר בקטע שהופיע כטיוטה בלבד, ולפי עדותו של כריסטופר טולקין חלק מ"מתווה חטוף וחפוז מאוד" של סיפור העלילה, אך עדיין ראוי לשאול מה מקורה של אמירה זו. חיזוקים מסוימים לתקפותה קיימים גם ב"שר הטבעות": כך למשל אומר גאנדאלף הלבן לגימלי כי הוא "מסוכן מכל זה שאתה עלול לפגוש, אלא אם כן אתה מובא חי לפני כס השר האפל" ("שני המגדלים", עמ' 93); לאחר שפיפין מביט בפאלאנטיר, גאנדאלף מסביר כי בכך ניצל הוא עצמו ממשגה חמור שבהתגלות בפני סאורון ואומר (עמ' 183) כי "אין אני מוכן לעמוד במבחן זה, ומסופקני אם אהיה מוכן אי פעם"; ולבסוף, רתיעתו של גאנדאלף להתייצב ישירות מול המלך המכשף, מצביאו הראשי של סאורון (אם כי הוא עושה זאת לבסוף), מהווה אף היא עדות מחזקת. לפיכך, נראה כי האמירה ב"סיפורים שלא נשלמו" אינה מקרית ומשקפת את דעתו המקורית של טולקין כפי שבאה לידי ביטוי בשר הטבעות.

הגורמים לפחד זה אינם נאמרים בטקסט עצמו, וכמו במקרים רבים אצל טולקין, יש לשער את התשובה לשאלה. יתכן שמדובר בעובדה שגאנדאלף לובש גוף אנושי, ושאולורין חשש להתמודד עם סאורון במגבלות אלו, ולספוג ממנו את העינויים והמכאובים שסאורון יכל לספק בשפע, אך הסבר זה (מעבר להיותו ספקולציה), אינו מסתדר עם פחדו של גאנדאלף אפילו להיחשף לסאורון ממרחק, כאשר היכולת שלו לפגוע בו היא נמוכה מאוד. ייתכן גם שפחדו של אולורין נובע מהיותו מיא "רוחני", בעוד שסאורון השתמש בכוחו בעיקר להשחתה פיזית ולשלטון, אך קשה להגיד שגאנדאלף נמנע מקרבות פיזיים, כך שגם הסבר זה הוא חלש למדי.

ניתן לספק שני הסברים טובים יותר, האחד במישור ה"פנים-סיפורי" והשני במישור ה"חוץ-סיפורי". ההסבר הפנים סיפורי הוא שחששו של אולורין מסאורון הוא בראש ובראשונה חשש ליפול בשביו, כפי שלמשל קרה לסארומאן. פחד זה בא לידי ביטוי מפורש בראייתו המוצהרת של גאנדאלף את השימוש בטבעת כאיום הגדול ביותר. עדות מחזקת להסבר זה נמצאת בשימוש שגאנדאלף עושה במילה "מבחן" לגבי העימות עם סאורון, מבחן שאינו יודע אם יעמוד בו. ההסבר החוץ-סיפורי נוגע לכך שדמויותיהם של גאנדאלף וסאורון שאובות במידה רבה מאותה דמות במיתולוגיה הנורדית: אודין, ראש האלים. לגבי גאנדאלף קיימת אמירה מפורשת של טולקין המצהירה על כך, ולגבי סאורון הדבר בא לידי ביטוי למשל בשימוש בכינוי "בעל האוב" לסאורון, כינוי שהוצמד במקורו לאודין. גם אם סאורון לקח את כל הרע שבדמות, וגאנדאלף את כל הטוב, עדיין ייתכן שאולורין מרגיש כי סאורון הוא מעין דמות-ראי שלו, הבבואה השלילית והמושחרת, או אולי המיא הרע שהוא עצמו יכל להיות. בראייה זו, אפשר בהחלט להבין את פחדו של גאנדאלף "להסתכל במראה" ולגלות מה מתגלה בה.

בכל מקרה, חשוב לציין כי אין תשובה ברורה לשאלה זו, חשובה ומעניינת ככל שתהיה, התשובות שהועלו כאן הן לחלוטין בגדר ספקולציה, כל עוד אין להן ביסוס חזק יותר בטקסט, וייתכנו גם תשובות אחרות.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על אולורין, סאורון, ו איסטארי.

Personal tools