Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
למה קיימת שנאה בין הגמדים לבין בני-הלילית? - שר השאלות

למה קיימת שנאה בין הגמדים לבין בני-הלילית?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

השנאה לא תמיד היתה קיימת, אבל מקור היריבות היה, כנראה, בויכוח על אבני הסילמאריל. ב"סילמריליון" מסופר שהגמדים, שחשקו בסילמאריל, הרגו את תינגול, מלכה של דוריאת, כדי להשיג את הסילמריל (בני-הלילית כמובן נקמו את נקמתם). כמו כן יש הבדלי השקפות בין שני הגזעים: הגמדים, בניו של אוולה, אוהבים לכפוף את הטבע לרצונם ואין הם מהססים לשנותו, אך בני-הלילית מכבדים ואוהבים יותר מכל את העצים. אין לשכוח שלמרות הבדלים אלו, היו בריתות בין הגמדים לבני-הלילית – למשל, הברית בין ארגיון למוריה.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על גמדים, בני לילית, סילמאריל, סילמאריליון , תינגול , דוריאת, אאולה, ארגיון ו מוריה.

Personal tools