Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
למה ב"שר הטבעות" יש שמות המופיעים גם ב"סילמאריליון"? - שר השאלות

למה ב"שר הטבעות" יש שמות המופיעים גם ב"סילמאריליון"?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

ב"שר הטבעות" ובנספחיו יש המון שמות כפולים כיוון שחלק גדול מגיבורי העידן השלישי נקראים על שם גיבורים מהעידן הראשון. בבית הסוכנים אשר על גונדור, בפרט, נהגו לקרוא לבנים על שם גיבורי העידן הראשון. כך ניתן למצוא ברשומות שלושה הורין (בנוסף למקורי), טורגון אחד וכמה ברן. התופעה מקבילה לתופעה קיימת בעולם שלנו, בו קרויים אנשים רבים בשמות תנ"כיים כמו משה, יהודה, דוד וכו'. כמו כן קיימת לעיתים כפילות של שמות מקומות. הדוגמה הבולטת ביותר היא מינאס טירית שהיתה קיימת הן בבלריאנד בעידן הראשון, הן בגונדור בעידן השלישי.

Personal tools