כיצד מבדילים בין טוב ורע בעולם של טולקין?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

הטוב והרע אצל טולקין הם מהויות בסיסיות, אך לא ראשוניות. כלומר, הם קיימים ללא התייחסות לישויות אחרות (= טוב ורע מוחלטים) אך לא קיימים ללא התייחסות לאל (שהוא סיבת קיום כל דבר). טוב ורע אינם יכולים, לפי תפיסה זו, להיות מוגדרים בקודקס חוקים כלשהו. זה טיעון חזק מאד: אין זאת שקודקס החוקים המושלם פשוט לא נכתב עדיין, אלא שאין ולא ייתכן קודקס כזה בנמצא! כישויות בסיסית, טוב ורע מורגשים ע"י כל בעל בינה (אראגורן: "הטוב והרע לא נשתנו מאשתקד, וחייב אדם להבדיל ביניהם בין אם הוא ביער הזהוב או בין כתלי ביתו"). יצויין במאמר מוסגר, שטולקין התמודד עם קושיות של טוב ורע שאינן מוכרעות בנקל. אראגורן בחר לזנוח את פרודו וסאם ולנסות לחלץ את מרי ופיפין. גאנדאלף חורץ כי משפטו של אראגורן היה נכון. לפי דרך זו לכל מצב יש פיתרון נכון יחיד, שאותו ניתן לאתר בלב תמים ובאמונה שלמה. לעיתים קשה לקבל השקפה כזו.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על אראגורן השני, פרודו באגינס, סאם גמג'י, מריאדוק בראנדיבוק , פרגרין טוק ו גאנדאלף.

Personal tools