Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
היכן התיישבו בני-הלילית בהיתלום? - שר השאלות

היכן התיישבו בני-הלילית בהיתלום?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

בני-הלילית בהיתלום התיישבו בשני אזורים: החלק הצפוני לפינגולפין והחלק הדרומי לפינגון. בחלק הצפוני הרוב היו על גדות אגם מיתרים, ובדרומי במקומות שונים. שטחה של היתלום היה גדול יחסית, והיה קשה להגן עליה מפני התקפה – בניגוד, נאמר, לנארגותרונד, שהגנתה היתה מרוכזת במקום אחד בו חיו הכל ועליו הגנו. משום כך חיו רבים מבני-הלילית במצודות שבהרים, המשקיפות אל אנגבאנד ובולמות את צבאות מלקור, ואחרים חיו בתוך מישורי היתלום. אחרי מפלת פינגולפין עלה פינגון, ועמו בני-לילית רבים, לצפון. מספר בני-הלילית בהיתלום ירד, בשל אבדותיהם בקרב הרביעי (דאגור בראגולאך), ודור-לומין ניתנה אז לבית האדור.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על בני לילית, היתלום, פינגולפין, פינגון, מיתרים, אגם מיתרים, נארגותרונד, אנגבאנד, מלקור, דאגור בראגולאך , דור לומין, בית האדור ו האדור לורינדול.

Personal tools