Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
האם למטות הקוסמים היה כוח? - שר השאלות

האם למטות הקוסמים היה כוח?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

סביר מאד להניח שלא, אך הם לא היו מיותרים לחלוטין.

ראשית, המטות מתפקדים כסמל מעמד: ניתן להשוות זאת לשבירת חרבו של אדם כסוג של השפלה – למשל, בטקס המשפיל שנערך לאלפרד דרייפוס הוסרו דרגותיו וחרבו נותצה בפומבי. וזה בזמן שחרבות כבר לא שימשו בקרב, ואפילו לא בתחרויות ידידותיות, אבל שבירת החרב מסמלת את אובדן הכבוד והמעמד. כך גם שבירת המטה של סארומאן.

אי אפשר להתעלם מהחשיבות שייחסו הרוהירים (במיוחד גרימא) ואולי אף עמים אחרים למטות. רובה היתה, מן הסתם, אמונה טפלה; אבל לאור התעקשותו של גאנדאלף שלא להיפרד מן המטה שלו באדוראס, יש להניח שיש בה גם גרעין אמת. המטה תיפקד, כנראה, כמעין "סמל קדושה", משהו שמסייע בריכוז ובמיקוד. המסקנה הסופית היא שניתן להניח שהמטה היה מטה פשוט, שניתן היה להחליפו במקרה הצורך, ולא איזה אביזר שקשה להכינו או שטומן בחובו כוחות מיוחדים.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על קוסמים, רוהירים, גרימא לשון כחש, גאנדאלף ו אדוראס.

Personal tools