Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
האם לבאלרוג יש כנפיים? - שר השאלות

האם לבאלרוג יש כנפיים?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

זו אחת השאלות אשר פילגו את קוראי "שר הטבעות", והטולקינאים בכלל, מאז ומתמיד: חלקם סבורים - "מובן מאליו" שלבאלרוג יש כנפיים, וחלקם סבורים - "ברור לחלוטין" שלבאלרוג אין כנפיים. מאמרים רבים נכתבו על נושא זה (ואפשר למצאם בנקל באינטרנט), וכאן נביא רק את עיקרי הטיעונים שלהם.

המשפט העיקרי הגורם לכל המחלוקת הוא זה:

Suddenly it (the Balrog) drew itself up to a great height, and it's wings were spread from wall to wall

לכאורה, נראה שכתוב במפורש שלבאלרוג יש כנפיים! זהו הטיעון העיקרי של סיעת תומכי-הכנפיים. אך בפסקה קודמת נכתב ש:

and the shadow about it reached out like two vast wings...

כלומר, אומרים סיעת שוללי-הכנפיים, הכנפיים המדוברות מהמשפט הראשון הן 'כנפי צל' ולא כנפיים אמיתיות. בפסקה הקודמת נכתב שצילו התפרש ככנפיים, ואחר כך מדובר ש'כנפיים' אלו התפרשו. כיוון שקודם לכן הוגדר שכנפיו הן צילו המתפרש, התיאור ברור. על מנת להמחיש את העניין, אפשר להקביל זאת לאדם שנכתב עליו בספר ש"אצבעותיו דקות כקיסמים", וכמה פסקאות לאחר מכן כתוב: "והוא תופף בקיסמיו על השולחן". מובן שהאיש תופף על השולחן באצבעותיו ולא בקיסמים. הוא הדין במקרה הבאלרוג – או שמא לא? הרי אם היה כתוב ש"צלו משתפך לצידיו כשתי כנפיים אדירות" ואחר-כך היה כתוב ש"וכנפיו נתפרשו מקיר אל קיר", לא היה איש מפקפק בקיומן של כנפייו הממשיות של הבאלרוג! אלא מה (אומרים תומכי-הכנפיים), מתוך ההנחה שלבאלרוג אין כנפיים של ממש, אנו מגיעים ל"הוכחה" שלבאלרוג אין כנפיים של ממש. זהו טיעון מעגלי, שיוצא מהנחה סמויה (כנפי-הצל אינן ממשיות) וחוזר אליה כמסקנה – הנובעת מעצמה.

טיעון נוסף, בכל זאת, המוחק את ההשערה שכנפי-הצל הן דימוי בלבד, ניתן לראות בנבואת מאלבת הרואה, המובאת בפרק "השיירה האפורה" (מתוך "שובו של המלך"):

"על פני השדה צל ארוך משתרע,

כנפי אפלה נפרשות מערבה."

שורות אלה מתייחסות לאפלה הגדולה אשר באה מהר האבדון במורדור בטרם החל הקרב על מינאס טירית. גם כאן טולקין משתמש בדימוי של כנפי אפלה (אלא אם מישהו יטען שלהר האבדון יש כנפיים?).

טיעון חזק נוסף כנגד כנפיו של הבאלרוג הוא השאלה הפשוטה ביותר: מדוע הבאלרוג לא עף למעלה לאחר שהגשר נשבר? כמו כן, ב'סילמאריליון' ובכרכי "תולדות הארץ התיכונה" מתוארים קרבות עם באלרוגים שגם בהם הבאלרוגים לעולם אינם עפים. למשל הקרב של גלורפינדל והבאלרוג, במהלך מנוסת פליטי גונדולין:

"רבים השירים אשר הושרו על מלחמת גלורפינדל בבאלרוג על חוד סלע במקום ההוא; ושניהם נפלו תהומה ואבדו." ("על טואור ומפלת גונדולין", מתוך 'הסילמאריליון').

אם לבאלרוג היו כנפיים, מדוע נפל יחד עם גלורפינדל לתהום? ובכל-זאת, טוענים תומכי-הכנפיים, ייתכן שהבאלרוג במוריה לא יכל להשתמש בכנפיו על-מנת לעוף משום שהתהום היתה צרה מדי, או משום שכוחו תש. ייתכן שהבאלרוג בגונדולין היה כבר פצוע כשנפל עם גלורפינדל לתהום. וטיעון נוסף התומך בכנפי באלרוגים ניתן למצוא בגירסה מוקדמת של הסיפור על מורגות ואונגוליאנט המגיעים לחופי הארץ התיכונה (הסיפור מופיע באחד מכרכי "תולדות הארץ התיכונה"): בגירסה זו כתוב כי הבאלרוגים, אשר יצאו מאנגבאנד ובאו לעזרת מורגות, חצו את היתלום "במהירות מכונפת" (במקור with winged speed). אלה הסבורים שלבאלרוגים יש כנפיים טוענים כי זו עוד עדות לכך שהבאלרוגים היו מכונפים. לעומתם טוענים שוללי-הכנפיים כי "winged speed" הוא בסך-הכל עוד דימוי, כשם שאראגורן כונה wingfoot על-ידי איאומר, מבלי לרמוז שאכן יש כנפיים לרגליו.

מי צודק? קשה לדעת. רוב הטולקינאים ה"רציניים", כך נראה, סבורים כי לבאלרוגים לא היו כנפיים, משום שאין לכך עדויות חד-משמעיות בכתבי טולקין. בכל מקום שמוזכרות כנפי באלרוגים הן מוזכרות באופן דו-משמעי, ואין עדות חד-משמעית לבאלרוגים שעפו (בעוד שיש עדות חד-משמעית לבאלרוגים שלא עפו דווקא בשעה שכושר-תעופה יכול היה להועיל להם מאד). רוב האומנים המציירים באלרוגים, לעומת זאת, דווקא מעניקים להם כנפיים (בולטים במיוחד ג'ון האו וטד נאסמית). נראה שהנושא ייוותר שנוי במחלוקת כל עוד לא תתגלה עדות מפתיעה פרי-עטו של ג'.ר.ר. טולקין עצמו אשר תפתור את הסבך אחת ולתמיד.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על באלרוגים, הר האבדון, מורדור, מינאס טירית, גלורפינדל, גונדולין, מוריה, ארץ התיכונה, ה, מורגות, אונגוליאנט , אנגבאנד, היתלום, אראגורן ו איאומר.

Personal tools