Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
האם יש הסבר לבחירת חברי חבורת הטבעת בידי אלרונד? - שר השאלות

האם יש הסבר לבחירת חברי חבורת הטבעת בידי אלרונד?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

הבחירה אמנם נראית תמוהה – אלרונד לא בחר חברים מבני ביתו או אנשים שהוא הכיר באופן אישי. אבל יש לזכור את חוכמתו של אלרונד ואת ההבנה שלו בתפקיד המכריע שהגורל, או יד המקרה, ממלאים. כפי שאלרונד מסביר במועצה, הוא מחשיב את האנשים שהגיעו למרות שלא זומנו כשליחי הגורל "נקראתם, אני אומר, אף שלא אני קראתיכם." ("חבורת הטבעת", עמ' 252). בכך שהוא שולח דווקא את האנשים שהגיעו לביתו לכאורה במקרה הוא מנסה לעזור לגורל לעזור לנושא הטבעת. לכן הוא שולח את לגולאס, ולא אחד מ"שועי בני-לילית" כמו גלורפינדל. לכן הוא שולח את בורומיר, למרות שכבר יש ייצוג לבני-האדם בחבורה, ולמרות שייתכן והבחין בתשוקתו לטבעת. לכן בסופו של דבר הוא מתרצה גם לשלוח את מרי ופיפין.באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על חבורת הטבעת, אלרונד, מועצת אלרונד, ריוונדל, לגולאס, בני לילית, גלורפינדל, בורומיר, סוכן גונדור, טבעת האחת, ה, מריאדוק ברנדיבק ו פרגרין טוק.

Personal tools