Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
האם ייתכנו אורקים או טרולים טובים? - שר השאלות

האם ייתכנו אורקים או טרולים טובים?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

לכל ילדי אילובאטאר ניתנה זכות הבחירה בין רוע לטוב, בין חושך לאור. אך אורקים וטרולים אינם נחשבים כילדיו של אילובאטאר: כשמלקור עיוות והשחית אותם הוא לא רק שינה את חיצוניותם אלא את פנימיותם; הוא גם שלל מהם את זכות הבחירה של בני-הלילית או בני-האדם: האם לבחור בצד הטוב, או להתפתות לרוע? לכן בהגדרה אין אורקים או טרולים "טובים" כיוון שבעצם יצירתם נמנעה מהם זכות הבחירה. הם נולדים מושחתים לחלוטין ללא יכולת חזרה בתשובה.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על אורקים, טרולים, אילובאטאר, ילדי אילובאטאר , מלקור , בני לילית ו בני אדם.

Personal tools