Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
האם ידע איסילדור מהי הטבעת שעל אצבעו של סאורון? - שר השאלות

האם ידע איסילדור מהי הטבעת שעל אצבעו של סאורון?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

לא בטוח מה גרם לו להבחין בטבעת ולכרות את אצבעו של סאורון, בסופו של דבר. שתי השערות נראות סבירות, והן מרכיבות את התשובה. הסברה הראשונה אומרת כי איסילדור אכן ידע מהי הטבעת, מאחר ובני הלילית סיפרו לנומנורים, או לבכירים שבהם, על טיבה ועל טיבן של שאר הטבעות. סברה שנייה טוענת כי יופיה של הטבעת משך את איסילדור (קשה להניח שהטבעת עצמה הייתה גורמת למעשה שיפריד בינה ובין אדונה), וזו הייתה הדרך שעליה הוא חשב בכדי להשיגה כשלל מידי סאורון. התשובה יכולה להיות ערבוב של השתיים - אפשרות סבירה בהחלט היא כי איסילדור ידע דבר מה מעומעם למדי על הטבעת, אך לא בדיוק ובהרחבה נמרצת דיה, ויחד עם זאת נמשך באופן מסוים לאחוז בטבעת ולקחתה לעצמו.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על טבעת האחת, ה, סאורון, בני הלילית, נומנורים ו איסילדור.

Personal tools