Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
האם הפלך מייצג אוטופיה? - שר השאלות

האם הפלך מייצג אוטופיה?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

לא בדיוק, ואפילו רחוק מזה - גם בפלך ישנם הוביטים רעי לב או טפשים, ומתנותיו של בילבו, למשל, פחות משהן מעידות על חיבתו להוביטים הן מעידות על חולשותיהם. עדיין, הפלך וההוביטים מייצגים בעיקר היבטים חיוביים בתפיסת עולמו של טולקין: זהו מקום שליו ושקט, ובו דברים רבים ואהובים, ואופי כפרי ולא יומרני. לא במקרה נוטים לראות בפלך מעין מקבילה לכפר אנגלי שלו טרום המהפיכה התעשייתית. הפלך איננו אוטופיה גם מבחינת העולם הסובב אותו קרו בו מקרים של סכנה ומלחמה (פלישת הזאבים, השתלטותו של סארומאן), והוא אינו מוגן מדברים תמוהים ובלתי מוסברים (השפעות היער העתיק, למשל).


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על פלך, ה, הוביטים, בילבו באגינס, סארומאן ו יער העתיק, ה.

Personal tools