Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
האם העובדה כי ארדה נשלטת על ידי הואלאר לא סותרת את התפיסה המונותיאיסטית של טולקין? - שר השאלות

האם העובדה כי ארדה נשלטת על ידי הואלאר לא סותרת את התפיסה המונותיאיסטית של טולקין?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

על אף שבכתבים העלילתיים השונים את עיקר התפקידים ה"אלוהיים" מגלמים הוואלאר, חשוב מאוד להבין כי הואלאר מעולם לא היו, או נתכוונו להיות, "אלים" במובן המקובל של המילה. העולם, גורלו וזרימתו נשלטים, על פי תפיסתו של טולקין, על ידי אחד ויחיד - ארו אילובאטאר. הואלאר משמשים כנציגיו ועושי רצונו. אם נקביל זאת לתפיסותיהן של דתות אחרות, הרי שהואלאר הינם מלאכים, או ארכי-מלאכים, המתפקדים בחסות וברשותו של האל. ניתן לראות כדוגמה כיצד הקרוב ביותר לאל - מאנווה, הוא גם האחד שהבין יותר משאר האיינור חלקים רבים משירת הואלאר ומחזונו של ארו. משמע, הבנת האל היא שהעצימה את מאנווה. הדוגמה של אאולה ויצירת הגמדים ממחישה באופן ברור את אי היותם של הואלאר "אלים": אאולה מסוגל ליצור את הגמדים, אך רק האל האחד מסוגל להפיח בהם חיים ולהופכם ליצורים של ממש.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על אילובאטאר, ואלאר, מאנווה, אאולה ו גמדים.

Personal tools