Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
האם הנומנורים שמרו על הייחוד של בתי בני-האדם מהם הם הגיעו? - שר השאלות

האם הנומנורים שמרו על הייחוד של בתי בני-האדם מהם הם הגיעו?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

הנומנורים הם כל האדאין אשר שרדו את מלחמת החרון והפליגו לנומנור, שהוקמה על ידי הואלאר כמתנה לבני-האדם הנאמנים. כעיקרון, האדאין היו מורכבים משלושת הבתים; אבל סביר להניח שבתי בני-האדם התבוללו אלה באלה בזמן מנוסתם ושהייתם במרוכז במקומות מקלט שונים בשלהי העידן הראשון. בנומנור אפשר להניח שנמשך תהליך ההתבוללות, עד שבסופו של דבר הנומנורים נראו כגזע אחד. לא מוזכרת שונות מסוימת בין הנומנורים, אך סביר להניח שניתן היה להבדיל לפי המראה החיצוני (בני ביאור היו כהי-שיער ואילו בני בית האדור היו בהירים). על כל פנים הדרואדאין, אף שחיו בקרב הנומנורים, לא נטמעו וכנראה לא התבוללו – וכנראה היו היחידים בכך.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על נומנורים, נומנור, אדאין, בני אדם, מלחמת החרון, ואלאר, עידן הראשון, ה, בית ביאור, ביאור, בית האדור , האדור לורינדול ו דרואדאין.

Personal tools