Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
האם היו מוסדות חינוך בארץ התיכונה? - שר השאלות

האם היו מוסדות חינוך בארץ התיכונה?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

ככל הידוע לנו, לא היו בארץ התיכונה מוסדות חינוך בתצורה המוכרת לנו כיום. סביר להניח כי הלימוד נעשה בצורה של חניכה פרטית יותר, ולא בכיתות או בקבוצות. ידוע כי מלומדים ועשירים מבין ההוביטים ידעו קרוא וכתוב, וכך גם בני אצולה מרוהאן וגונדור (בני לילית הם עניין שונה לחלוטין). אך מלבד לימוד קרוא וכתוב, נראה כי התודעה של שימור המסורה וההיסטוריה היו נחלתם של מעטים (ניתן לראות זאת בכך שידיעותיהם של בני גונדור בנושא ההיסטוריה היו מועטות). מתוך כל הנ"ל ניתן להסיק כי לא היו מרכזי לימוד או מוסדות השכלה כגון אוניברסיטאות ובתי ספר.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על ארץ התיכונה, ה, רוהאן, גונדור ו בני לילית.

Personal tools