Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
האם היה לסילמארילים כוח נוסף, מלבד היותם יפים? - שר השאלות

האם היה לסילמארילים כוח נוסף, מלבד היותם יפים?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

לא בדיוק. לסילמארילים לא היה כל כוח מיוחד, ויופיים היה הדבר היחיד שמשך את החושקים בהם, אך הם קודשו על ידי הואליה וארדה אלברת, ככתוב: "וארדה קידשה את הסילמארילים, ומאז, כי ייגע בהם בשר בן-תמותה, וכי תיגע בהם היד הטמאה, וכי תיגע בהם כל חיית זדון, אזי ייצרבו אלה וייכמשו." (הסילמריליון, עמ' 65, בתרגום עמנואל לוטם). לכן נצרבו ידיו של מורגות באוחזו בסילמארילים, כמו גם בטנו של קארכארות וידיהם של מאידרוס ומאגלור.

עם זאת, בסילמריליון נכתב: " וככל שהרבה להביט בסילמאריל, כן גברה עליו תשוקתו להחזיק בו לצמיתות; כי כזה היה כוחו." (עמ' 174, בתרגום עמנואל לוטם) הדבר אינו מעיד על כוח קסם אינהרנטי לסילמארילים, אלא יותר על הכוח שטולקין ייחס לחפצים כאלו. יש דמיון רב בין הסילמארילים ובין "אבן החושן" (ה"ארקנסטון") בהוביט (ושל שני אלו לטבעת, אם כי לזו יש כוחות קסם ברורים): אבנים טובות, נפלאות למראה, הגורמות לתשוקה עזה והרסנית לכל מי שרואה אותן.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על סילמארילי, וארדה, מורגות, קארכארות , ארקנסטון ו טבעת האחת, ה.

Personal tools