Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
האם הואלאר הרשו מסע מואלינור לארצות אחרות? - שר השאלות

האם הואלאר הרשו מסע מואלינור לארצות אחרות?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

התשובה מורכבת למדי. בעידן הראשון לא היתה תנועה בין אמאן לארץ התיכונה וסביר להניח שהואלאר אסרו על בני-הלילית להפליג מזרחה. כמו כן ייתכן שבני-הלילית עצמם, שפחדו ממלקור וזכרו את טבח השארים, לא רצו לצאת ללא קשר לעמדתם של הואלאר. בעידן השני התקיים מסחר בצורה זו או אחרת בין נומנור לטול ארסאה, ובני-לילית ביקרו בנומנור – כך שבעידן השני התשובה לשאלה זו היא חיובית. בעידן השלישי (לאחר שינוי העולם) לא נעשה כל מסע מואלינור לארצות אחרות מלבד המסע של האיסטארי לארץ התיכונה. השאלה אם בני-הלילית לא ביקרו בארץ התיכונה בגלל איסור מסוים, או חוסר אפשרות טכנית לעשות זאת, או שמא בגלל חוסר רצון שלהם, תיוותר פתוחה.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על ואלאר, ואלינור, בני לילית, אמאן, ארץ התיכונה, ה, מלקור, טבח השארים, נומנור, טול ארסאה, איסטארי , עידן הראשון, ה, עידן השני, ה ו עידן השלישי,ה.

Personal tools