Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
האם הואלאר או המאיאר יכולים להתרבות? - שר השאלות

האם הואלאר או המאיאר יכולים להתרבות?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

לא. דבר כזה היה יוצר בעיות חמורות ביותר בעלילה ובאיזון העולם. דווקא העובדה שהואלאר לא יכלו להתרבות, במובן זה שלא יכלו ליצור ואלאר חדשים, אפשר להם לדאוג לילדי אילובאטאר כאילו היו ילדיהם שלהם. נראה שיצירת איינור חדשים היא זכות בלעדית של ארו. גם כאשר מצויינים יחסי קרבה משפחתית כביכול (למשל מלקור מוצג כאחי מנווה), מקפיד טולקין לציין כי לא מדובר במשהו ביולוגי, אלא "אחי מנווה במחשבת אילובאטאר".

מאידך, מן הראוי לציין כי מאיאר (ואולי אף ואלאר) יכולים להתרבות כאשר הם לובשים דמות של בן-לילית או אדם, ויוצרים זיווג עם אחד מבני גזעים אלו - כך למשל מליאן שנישאה לתינגול וילדה לו את לותיין. אבל, אם ניקח "תוצר" זה בתור דוגמא, המסקנה היא כי צאצאיהם של מאיאר (או ואלאר, אם אחד מהם היה נוהג כמליאן) יהיו בני-אדם או בני-לילית לכל דבר, לפי העניין, גם אם "חותם" הורם מולידם ידבק בהם בתור תכונות מיוחדות וחריגות (כגון יופיה של לותיין).


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על ואלאר, מאיאר, איינור, אילובאטאר, ארו, מלקור, מנווה, מליאן, תינגול, לותיין , בני לילית ו בני אדם.

Personal tools