Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
האם הדונדאין מן הצפון ידעו לחזות את העתיד? - שר השאלות

האם הדונדאין מן הצפון ידעו לחזות את העתיד?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

סביר להניח שרובם היו מסוגלים לחזות את העתיד בצורה מוגבלת. כנראה שזו תכונה נומנורית. אך היא אינה פועלת כמו יומן, שאדם פותח ביום הרצוי ורואה מה יקרה באותו יום. ה"נבואה" באה בהבהקים. יש דונדאין שאצלם ההבהקים האלה נדירים, אולי פעם בחיים. אצל אחרים (כמו מלבת הרואה) נבואה היא "המקצוע" שלהם, ואצלם הבהקים אלה שכיחים יותר. ההבדל מחזיונות של אנשים אחרים טמון בכך שבעלי "הראייה" יודעים שהדבר שראו אכן יתגשם. כשרון ראיית הנולד היה קיים בנומנור. הדוגמא הבולטת לכך היא המלך טאר-פאלאנטיר, שחזה שיקיץ הקץ על שושלת אלרוס כאשר העץ הלבן ייכרת – מה שאכן קרה בסופו של דבר.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על דונדאין, דונדאין של ארנור, ה, נומנור, נומנורים , מאלבת הרואה , טאר פאלאנטיר, אלרוס, ו נימלות.

Personal tools