Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
האם גימלי היה מאוהב בגאלאדריאל? - שר השאלות

האם גימלי היה מאוהב בגאלאדריאל?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

ייתכן שגימלי היה מאוהב בגאלאדריאל, אך לא אהבה רגילה של גבר לאישה, אלא אהבה מהולה בהערצה, שהיא אהבה מסוג אחר. זוהי מין אהבה הדומה מאד לאהבה ולהערצה שרוחשים המאמינים הקתולים למריה הקדושה. פרשנים טולקינאיים רבים עשו את ההשוואה הזאת: אין ספק שדמות הגבירה הנעלה, החוזרת פעמים רבות אצל טולקין, מושפעת במעט מפולחן מריה הקדושה שבנצרות (אם כי חשוב להדגיש שהלגנדאריום אינו אלגוריה. מדובר על השפעות ולא על מקבילות מדוייקות). גימלי אכן אוהב ומעריץ את גאלאדריאל. לא ידוע אם רק בגללה הוא עוזב את הארץ התיכונה – הרי גם לגולאס הוא ידיד נפש שלו והוא אוהב אותו לא פחות.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על גימלי, גאלאדריאל, ו לגולאס.

Personal tools