Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
האם גאנדאלף אחראי לחלום שבורומיר חלם? - שר השאלות

האם גאנדאלף אחראי לחלום שבורומיר חלם?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

גאנדאלף אינו אחראי לחלום שהביא את בורומיר לריבנדל, מהנימוקים הבאים:

1. יש ואלא המופקד על חלומות, אירמו (לוריין). אולורין הוא מהמאיאר של מאנווה, לא של אירמו.

2. נראה שכל עניין הגורל ב"שר הטבעות" (להבדיל מ"הסילמאריליון"!) מנוהל ע"י האל עצמו, לא ע"י הואלאר. התערבות הואלאר בנעשה התחילה ונגמרה באיסטארי, אבל האל הוא שגילגל את הטבעת לידי בילבו (ללא ידיעת האיסטארי – קשה להאמין שהואלאר הסתירו מידע מאלה שהם עצמם שלחו).

3. גאנדאלף היה אדיר בחוכמה, אבל בשום פנים ואופן אין לו ידע עד כדי כך מפורט של העתיד להתרחש. היו לו מיני תחושות ("לבי מנבא לי שעוד נותר לו תפקיד למלא, לטוב או לרע" – על גולום) אבל לא חזיונות כה מפורטים.

4. "לוח הזמנים" צפוף מדי. פאראמיר חולם את החלום לראשונה ב-19 ביוני. באותו זמן גאנדאלף משוטט בבלי דעת ורק לאחר מכן הוא פוגש את ראדאגאסט ויוצא לאייזנגארד. בתקופה הזו הוא אמור לדעת שתהיה מועצה בריבנדל, שהוביט יקח את הטבעת ושאראגורן יהיה שם!

5. פאראמיר ובורומיר שניהם חלמו את החלום, אך בורומיר רק פעם אחת ופאראמיר פעמים רבות. נראה כאילו השאיר הגורל ברירה – הבחירה העדיפה היא פאראמיר, אבל בורומיר אפשרי, בדוחק. קשה להאמין שגאנדאלף היה משאיר משחק כזה.

6. אם גאנדאלף היה יכול להעביר חלומות לבחירתו, הלא היה משתמש באמצעי מצויין זה ע"מ להקדים את צאת פרודו מהוביטון בעודו כלוא באורתאנק?

7. לאורך שר הטבעות לאנשים שונים (בעיקר לאנשים, ובעיקר ליוצאי נומנור) יש חזיונות של העתיד לבוא. אראגורן, למשל, חוזה את נפילתו של גאנדאלף בקהאזאד-דום. מדוע דווקא מקורו של חזיון זה יהיה גאנדאלף?


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על גאנדאלף, בורומיר, ארו, ואלאר, איסטארי, פאראמיר, אייזנגארד, ריבנדל, טבעת הכח, ה, גונדור , נומנור ו קהאזאד-דום.

Personal tools