האם אראגורן הצליח להבריח את הנאזגול באמון סול?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

אם כי אין תשובה מוחלטת מדוע נסוגו הנאזגול, ככל הנראה התנגדותם של אראגורן ופרודו תרמה לכך באופן חלקי. מצד אחד, אראגורן אומר שהנאזגול הופתעו מעוצמת ההתנגדות ולא ציפו לה, וייתכן שגם היותם בהרכב חלקי השפיעה עליהם לסגת. מצד שני, הנסיגה לא היתה בלתי מתוכננת, והנאזגול נסוגו מתוך הנחה שמשימתם הצליחה ונותר לחכות עד שלהב המורגול תשפיע סופית. בכל מקרה, אי אפשר לטעון שאראגורן "ניצח" את הנאזגול – טולקין מציין במפורש במכתביו שלא התנהל קרב בפיסגת הרוחות, וניתן להניח שלו היה מתנהל קרב כזה, ידם של הנאזגול היתה על העליונה בו.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על אראגורן השני, נאזגול, אמון סול ו פרודו באגינס.

Personal tools