Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
האם אורקים הם בני-אלמוות? - שר השאלות

האם אורקים הם בני-אלמוות?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

זו אחת מהשאלות המעניינות ביותר, וכדי להבין אותה יש להזדקק למקורות המעמיקים ביותר. ראשית יש להידרש לשאלת מוצא האורקים. הקביעה שהאורקים הם בני-לילית שעוותו היא שגויה, או לפחות לא חד-משמעית כפי שאפשר לחשוב. ג'.ר.ר. טולקין מעולם לא פסק כך, אלא חשב שזו אחת מהאפשרויות. כריסטופר טולקין כתב את האפשרות הזו ב"סילמאריליון", אבל במאמרים רבים מעלה ג'.ר.ר. טולקין השערות נוספות אודות מקורם של האורקים. ההשערה המקובלת על הכל (ואולי גם על טולקין) היא שהאורקים הם בני-תערובת של בני-לילית, בני-אדם ואף איינור שהושחתו על ידי מלקור והפכו להיות מעוותים. טולקין כתב (במכתב 156 ובאתראבת למשל) שאי אפשר לשנות את גורל ילדי האל ללא התערבות מפורשת של האל. כלומר, מלקור לא יכל לשנות את גורל בני-הלילית, למשל (להפכם לבני תמותה), או לשנות את גורל בני-האדם (להפכם לבני אלמוות). כך שהשאלה אם אורקים מתו או לא מתו תלויה בהרבה במוצאם. אורקים שרוב דמם הוא 'אלמותי' (כלומר אבותיהם הרחוקים מאד היו בני-לילית או איינור) הם בני-אלמוות. אורקים שבדמם שולט יסוד בני התמותה (כלומר רוב אבותיהם הרחוקים הם דווקא בני-אדם) הם בני-תמותה והם ימותו מזקנה. טולקין עצמו טוען שהאורקים הם בני-תמותה בפרק 'מיתוסים ושינוי' המופיע ב"תולדות הארץ התיכונה", אך טענתו באותו מאמר עצמו על מוצאם של האורקים סותרת טענה זו. לסיכום: טולקין עצמו לא היה בטוח בנוגע לשאלה זו והוא סותר את עצמו כאשר הוא דן בה. הדעות בקרב רבים חלוקות לכאן או לכאן ואין תשובה סופית ומוחלטת – למרות שההשערה הרווחת היא שהאורקים הם בני אלמוות.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על אורקים, בני לילית, סילמאריליון, מלקור , בני אדם , איינור ו הארץ התיכונה.

Personal tools