Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
במה היה שונה גאנדאלף האפור מגאנדאלף הלבן? - שר השאלות

במה היה שונה גאנדאלף האפור מגאנדאלף הלבן?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

גאנדאלף האפור היה קוסם שנשלח מואלינור על מנת לעזור לעמים החופשיים כנגד סאורון. תפקידו היה אך ורק לעזור לאחרים, וכוחו הטבעי כמאיא הופחת. אסור היה לו לבצע מעללים פיסיים יוצאי דופן. לאחר שמת במוריה הוחזר גאנדאלף לחיים בתור 'גאנדאלף הלבן'. טולקין עצמו תיאר את השינויים ביניהם במכתב מספר 156: "...הוא נשאר דומה מבחינת אישיותו ומוזרויותיו, אבל הן חוכמתו והן עוצמתו גדולים בהרבה. בדברו יצווה קשב; גאנדאלף הישן לא היה יכול לטפל כך בתיאודן, אף לא בסארומאן. הוא עדיין מחוייב לשמור את כוחו חבוי וללמד יותר מאשר להכריח או להשתלט על רצונותיהם של הסובבים, אבל במקום שבו עוצמתו הפיזית של האויב גדולה מדי מכדי שרצונם הטוב של המתנגדים יהיה יעיל, מותר לו לפעול פעולת חירום כ'מלאך'".


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על גאנדאלף, קוסמים, ואלינור, סאורון , מוריה , תיאודן, סארומאן, ו מאיאר.

Personal tools