Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/faq/includes/WebStart.php on line 37
אם נאסר על גאנדאלף להשתמש בכוחו, כיצד השפעתו על בילבו לוויתור על הטבעת לא נחשבת כסתירה? - שר השאלות

אם נאסר על גאנדאלף להשתמש בכוחו, כיצד השפעתו על בילבו לוויתור על הטבעת לא נחשבת כסתירה?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

גאנדאלף ושאר האיסטארי צוו לא להתערב יתר על המידה בעלילות, ולא לשמש כאדונים ושליטים. אך ייעודם נגע בהחלט לנושא ההשפעה על לבבות העמים החופשיים. כל תפקידו של גאנדאלף מתבטא בעידודם של בני האדם ובני הלילית למלחמה כנגד האופל. במקרה זה, גאנדאלף לא חורג מסמכויותיו יתר על המידה - הוא אמנם מפחיד מעט את בילבו, אך לא משפיע עליו בכוח, ובסופו של דבר בילבו מבצע את כוונתו המקורית, ולא ניכפה עליו רצונו של גאנדאלף. גאנדאלף הורה לבילבו (גם אם בכוח רב יותר מהרגלו) את השביל, אך על בילבו היה ללכת בשביל זה בכוחות עצמו.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על גאנדאלף, איסטארי, בני אדם, בני לילית , בילבו באגינס ו טבעת האחת, ה.

Personal tools