Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: שנות העצים - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

שנות העצים

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

באנגלית: Years of the Trees

שנות העצים הן יחידות הזמן שהיו נהוגות באמאן כאשר שני העצים לבלבו, לפני היות השמש והירח, כחלק מהשנים הואליאניות.

שנות העצים היו ארוכות יותר משנות החמה והן לא נחלקו לחודשים או לשעות. שנת עצים אחת מקבילה לתשע וחצי שנות שמש. בכל שנה היו כאלף ימים, ובכל יום כ-12 שעות. ביום אחד העצים השלימו מעגל שלם של פריחה. דהיינו, היום החל בפריחתו של טלפריון, הוא הגיע לשיא פריחתו בשעה השלישית והפסיק לפרוח לאחר שש שעות, למרות שאורו נותר באוויר למשך זמן מה לאחר סיום הפריחה שלו. לאורלין הזהוב החל לפרוח בשעה השישית, הגיע לשיא פריחתו בשעה התשיעית והפסיק לפרוח בשעה ה-12, למרות שאורו נותר באוויר לזמן מה לאחר סיום הפריחה שלו. אורות שני העצים האירו יחדיו רק בשעה ה 12 ובשעה השישית.

\