Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: עץ הואלאר והמאיאר - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

עץ הואלאר והמאיאר

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

הואלאר והמאיאר הם אותם מלאכים, שליחי האל, אשר הגיעו לעולם על מנת לשלוט ולכוון אותו על פי רצונו של הבורא. אנו רואים אותם בפעולה בעידנים הקודמים לעידן הראשון. העץ הזה מציג את היחסים בין הואלאר למאיאר. כל הואלאר והמאיאר נוצרו על ידי אילובאטאר (האל). כשהואלאר ירדו לארץ, התהוו בין חלק מהם קשרי נישואין (הזוגות מסומנים בעץ באמצעות קשר אדום). המאיאר הידועים לנו מוצגים כבעלי קשר ישיר לואלא שאותו הם משרתים. חשוב להדגיש כי המאיאר הם לא צאצאים של הואלאר.

לחיצה על שם מסוים בעץ המשפחה תביא אותך לערך המתאים ב'אנציקלופדיה של ארדה'.

העץ עוצב בידי נדב שגב.


\