Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: נמלים האפורים, ה - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

נמלים האפורים, ה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

באנגלית: Grey Havens

הנמלים האפורים הם מיתלונד (הנמלים האפורים בסינדארין), הנמל האחרון של בני הלילית בארץ התיכונה.

ממקום זה יצאו ספינות בני הלילית לואלינור, במסע שאין ממנו חזרה. בנמלים ישבו בני לילית מן הטלרי שלא יצאו בסופו של דבר למסע הגדול לואלינור, והם בונים את הספינות שלוקחות את בני הלילית אל המסע האחרון.

העיר נוסדה בשנה הראשונה לעידן השני על ידי גיל גאלאד וקירדאן. מששקעה בלריאנד אל המצולות, הפכו לפתע ההרים הכחולים לגבולה המערבי של הארץ התיכונה, ומפרץ לון נוצר.

במהלך העידן השני שלט קירדאן בונה הספינות במיתלונד תחת המלך העליון גיל-גאלאד שישב בלינדון. כאשר קיבל גיל-גאלאד את שתי טבעות בני לילית (ויליה ונאריה) מקלברימבור, הוא נתן אחת מהן (נאריה, טבעת האש) לקירדאן.

בשנת 1000 לעידן השלישי קרה מאורע יוצא דופן במיתלונד: ספינה הגיעה מואלינור. על סיפונה היו האיסטארי, שליחי הואלאר. קירדאן הבחין שגאנדאלף הוא החכם שבאיסטארי, ואף ראה את הנולד שגאנדאלף יהיה אישיות מרכזית במלחמה נגד סאורון, לכן הוא נתן לו את נאריה, וזו יצאה את מיתלונד.

בתום העידן השלישי יצאה מן הנמלים האפורים הספינה שנשאה לואלינור את נושאי הטבעת האחת, פרודו ובילבו באגינס ההוביטים יחד עם נושאי שלוש טבעות בני הלילית: גאלאדריאל, אלרונד וגאנדאלף.


באטלס של ארדה ישנה מפה המתארת את אריאדור.

\