Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: נירנאית ארנואידיאד - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

נירנאית ארנואידיאד

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

באנגלית: Nirnaeth Arnoediad

נירנאית ארנואידיאד - 'קרב הדמעות לאין מספר', סינדארין.

נירנאית ארנואידיאד היה הקרב החמישי של בלריאנד.

בשנת 472 ערך מאידרוס מפקד בכל רחבי בלריאנד וזימן אליו כל מי שנענה לקריאתו. הוא כרת בריתות עם שבטי בני אדם שבאו לא מכבר מעבר לארד לואין, ואסף את כוחו בשני ראשים - במזרח בהנהגתו ובמערב בהנהגת פינגון (אליו הצטרף חיל שנשלח מגונדולין); רק תינגול בדוריאת סירב להושיט עזרתו.

אפשר שמאידרוס היה עשוי להביס את חילות מורגות, אלא שמרגלי מורגות הטו את לבם של מנהיגי שבטי בני האדם, והללו פנו כנגד בעלי בריתם בעיצומו של הקרב. כך הובס חיל המזרח. אולם במערב נחל פינגון ניצחון מהיר, ועימו אנשי בית האדור, גונדולין ונארגותרונד. אבל עם תבוסת החיל המזרחי, פנתה עוצמת מורגות כנגד חיל המערב ופינגון נהדף לאחור, ונפל בידי הבאלרוגים.

הורין והואור מבית האדור החזיקו את המאסף, וכך נסוג חילה של גונדולין למסתרי ההרים. אך הואור נפל והורין נשבה ונלקח לאנגבאנד. בני אדם מהמזרח שהיו בברית עם מורגות פלשו אז להיתלום ושיעבדו את שארית בית האדור. מבין כל ממלכות בני הלילית בבלריאנד, רק גונדולין, דוריאת ונארגותרונד נותרו חופשיות . כל הארץ שביניהן הפכה למסוכנת ואורקים שרצו בכל מקום.


השאלה כמה מלחמות היו בעולמו של טולקין? מופיעה בשר השאלות.

\