Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: נולדור - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

נולדור

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

"אז נעצרו הכול ועמדו דומם, ומקצה המוני הנולדור עד קצה נשמע הקול אשר דיבר את הקללה והנבואה אשר נקראת נבואת הצפון, וגזירת הנולדור." הסילמריליון, עמ' 82.

באנגלית: Noldor

הנולדור זהו עם בני הלילית השני שהשלים את המסע הגדול לואלינור. הם נחשבים לבני הלילית המוכשרים ביותר באמנות ובידע, נקראים גם בני הלילית העמוקים. הם היו העם הגדול ביותר מקרב שלושת עמי האלדאר.

לאחר שהפליגו יחד עם הואניאר לואלינור, הנולדור, בהנהגת מלכם פינווה בנו והתיישבו בעיר טיריון, אך הצמא שלהם לידע דחף אותם לשוטט בכל ואלינור.

לאחר גניבת הסילמארילי. הנולדו האדיר מכל, פיאנור, הסית את עם הנולדור לעזוב את הואלאר ולחזור לארץ התיכונה על מנת להלחם במורגות למרות רצון הואלאר שישארו בואלינור. רוב הנולדור קמו ועזבו את ואלינור, מעשה זה נקרא מרד הנולדור. לאחר עוללות העידן הראשון ומלחמת החרון שסיימה אותו, מהמעטים מהנולדור ששרדו חלק שבו לואלינור וחלק נותרו בארץ התיכונה.


השאלה האם צאצאי הנולדור בארץ התיכונה נחשבים למוריקוונדי? מופיעה בשר השאלות.

\