Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: נארמאקיל השני - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

נארמאקיל השני

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

באנגלית: Narmacil

נארמאקיל השני היה מלכה העשרים ותשעה של גונדור, בנו של טלומהטאר אומבארדאקיל.

הרעה השלישית פקדה את גונדור בשנות מלכותו, והיא הייתה פלישתם של 'רוכבי הקרונות', אשר כילתה את כוחה הפוחת של גונדור במלחמות שנמשכו כמעט מאה שנים. נארמאקיל השני נפל בקרב עמם מעבר לאנדואין בשנת 1856 לעידן השלישי. יושבי מזרח ודרום רהובאניון שועבדו, וגבולות גונדור הוסגו בימים ההם אל האנדואין והאמין מואיל. ישנה סברה כי באותה העת חזרו הנאזגול למורדור.


אירועים חשובים בהשתתפות נארמאקיל השני מתוך ההיסטוריה של ארדה.
(ע"ק = העידן הקדום, ע"ע = עידני העצים. ער"א = העידן הראשון, עש"נ = העידן השני, עש"ל = העידן השלישי, ער"ב = עידן רביעי)

\