Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: האוד אן נדנגין - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

האוד אן נדנגין

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

" ובמצוות מורגות עמלו האורקים רבות ואספו את כל גוויות הנספים בקרב הגדול, ואת כל כליהם ונשקם, וערמו אותם בתל גדול בלב אנפאוגלית. האוד-אן-נדנגין קראו את שמו בני הלילית, תל הנטבחים, והאוד-אן-נירניית, תל הדמעות." הסילמריליון, עמ' 181.

באנגלית: Haudh-En-Ndengin

האוד אן נדנגין - 'תל הנטבחים', סינדארין.

האוד אן נדנגין הוא התל האדיר במרכז אנפאוגלית שבו נקברו בני הלילית ובני האדם שנפלו במישור זה בנירנאית ארנואידיאד. דשא ירוק גדל על תל זה, למרות ששאר מישור אנפאוגלית נותר חרב. שם נוסף הוא האוד אן נירנאית - תל הדמעות. לתל הזה הביא מורגות את הורין על מנת להתגרות בו. כמו כן הגיעה לתל הזה ריאן אשת הואור לאחר שילדה את טואור, ושם היא נפלה ומתה.


באטלס של ארדה ישנה מפה המתארת את צפון בלריאנד.

\