Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: גאלאדריאל - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

גאלאדריאל

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

"היא נשאה ידה, ומן הטבעת אשר ענדה יצא אור גדול שהאיר רק אותה בלבד, וכל היתר נשאר שרוי באפילה. בעומדה עתה לפני פרודו נראתה אדירת-קומה, יפה עד אין נשוא, נוראה ונערצה. ואז הצניחה ידה והאור דעך, ופתאום שבה וצחקה, וראה! הנה נצטמקה: בת-לילית דקת-גיזרה, לבושה בגדי לובן פשוטים, וקולה הרך ענוג ועצב. 'עמדתי בנסיון,' אמרה. 'אתמעט ואלך מערבה, ואוסיף להיות גאלאדריאל.'" חבורת הטבעת, עמ' 377.

באנגלית: Galadriel

גאלאדריאל - 'העלמה העטורה בזר קורן', סינדארין.

גאלאדריאל הייתה בת לילית מהנולדור, בתו הצעירה של פינארפין. גאלאדריאל היתה דמות דומיננטית במרד הנולדור.

בארץ התיכונה היא שכנה עם אחיה פינרוד בטול סיריון. אך כשאחיה הקים את נארגותרונד, היא עקרה לדוריאת. שם היא נישאה לקלבורן (שלפי אחת המסורות היה אחיינו של המלך תינגול) והיתה מיודדת עם מליאן המאיא. לאחר נפילת דוריאת היא נסה לשפך הסיריון. גאלאדריאל היתה מנהיגת המרד היחידה ששרדה את העידן הראשון, אך מסיבות אלו ואחרות היא לא חזרה לואלינור בתום העידן הראשון.

בעידן השני גאלאדריאל חיה זמן מה בלינדון ובארגיון, ולאחר מכן עקרה ללוריין ולאחר מות המלך אמרות הפכה לשליטת המקום. היא שימרה את הממלכה הזו בעזרת נניה, אחת משלושת טבעות העוצמה שהיא החזיקה ברשותה. במהלך העידן השני והעידן השלישי לוריין נותרה בטוחה מפני סאורון.

במהלך מלחמת הטבעת גאלאדריאל העניקה מקלט ומחסה לחבורת הטבעת. הטבעת האחת הוצעה לה על ידי פרודו, אך היא עמדה בניסיון ודחתה אותה. בסוף העידן השלישי היא נסעה אל מעבר לים יחד עם פרודו, גאנדאלף ואלרונד.

גאלאדריאל היתה גבוהה ובעלת שיער זהוב כמו כל בית פינארפין. נקראה גם אלאטאריאל.


השאלה מה הקשר המשפחתי בין גאלאדריאל לארוון? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מה קרה לקלבורן לאחר שגאלאדריאל עזבה למערב? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מדוע הזהירה גאלאדריאל את פרודו שלא לגעת במראה שלה? מופיעה בשר השאלות.

השאלה איזה אור יש בצלוחית של גאלאדריאל? מופיעה בשר השאלות.

השאלה האם גימלי היה מאוהב בגאלאדריאל? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מדוע טוענת גאלאדריאל כי מעולם לא ביקשו ממנה שערות מראשה, ואילו פיאנור כבר ביקש? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מדוע לא עזבו גאלאדריאל וקלבורן את הארץ התיכונה ביחד? מופיעה בשר השאלות.

השאלה למה התכוונה גאלאדריאל בדבריה לזקן-עץ? מופיעה בשר השאלות.

השאלה למה סארומאן התכוון בדבריו אל גאלאדריאל? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מדוע גיל-גאלאד היה המלך העליון על הנולדור בארץ התיכונה, ולא גאלאדריאל? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מדוע גאנדאלף או גאלאדריאל לא השתמשו בטבעת על-מנת להלחם בסאורון? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מדוע אין דמויות נשיות חזקות בשר הטבעות בפרט ואצל טולקין בכלל? מופיעה בשר השאלות.

השאלה האם אראגורן ביקר קודם לעלילת שר הטבעות בלוריין והכיר את גאלאדריאל? מופיעה בשר השאלות.


אירועים חשובים בהשתתפות גאלאדריאל מתוך ההיסטוריה של ארדה.
(ע"ק = העידן הקדום, ע"ע = עידני העצים. ער"א = העידן הראשון, עש"נ = העידן השני, עש"ל = העידן השלישי, ער"ב = עידן רביעי)

\