Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: בראנדיר - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

בראנדיר

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

באנגלית: Brandir

בראנדיר היה מלכם החוקי של ההאלאדין בברתיל. למרות שהיה נכה מלידה, הוא הצליח לשלוט ולהנהיג את עמה של האלת בין השנים 465-501 לעידן הראשון. בראנדיר מלך כמה שנים עד שטורין בא לברתיל. מעמדו של טורין עלה במהירות ותוך כמה שנים השתווה ואף עלה על זה של בראנדיר.

כשניינור אחות טורין הופיעה, בראנדיר התאהב בה, אך קללתו של הדרקון גלאורונג פעלה והיא התאהבה דווקא בטורין והשניים נשאו.

בתקופתו של בראנדיר, ההאלאדין, בהשפעתו הרבה של טורין, יזמו יותר ויותר פעולות התקפיות כנגד חילותיו של מורגות, למורת רוחו של בראנדיר שחשש מתגובת נגד. חששותיו של בראנדיר התאמתו כאשר גלאורונג הדרקון הגיח מנארגותרונד להתקיף את ברתיל ולהשמיד את היושבים בה. טורין הצליח לקטול את הדרקון, אך לאחר שהרגו וכישופו של הדרקון הוסר, ניינור התאבדה. בראנדיר גילה לטורין את מוצאה של ניינור וטורין רצח אותו מרוב יאוש וזעם. כך מת היורש האחרון משושלתם של האלדאד והאלת.אירועים חשובים בהשתתפות בראנדיר מתוך ההיסטוריה של ארדה.
(ע"ק = העידן הקדום, ע"ע = עידני העצים. ער"א = העידן הראשון, עש"נ = העידן השני, עש"ל = העידן השלישי, ער"ב = עידן רביעי)

\