Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: בלריאנד - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

בלריאנד

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

באנגלית: Beleriand

בלריאנד היה איזור בארץ התיכונה שהשתרע ממערב לארד לואין ומדרום לארד וותרין.

הנהר המרכזי שבה היה הסיריון שעבר במרכזה. בתחילה בלריאנד היתה ארצם של הסינדאר מדוריאת ומהפאלאס. אך לאחר שמלקור הגיע לארץ התיכונה הצטרפו אליהם הנולדור, שהקימו ממלכות רבות בבלריאנד. בשלב מאוחר יותר בעידן הראשון הגיעו לבלריאנד בני האדם. הם התיידדו עם בני הלילית וכונו אדאין.

במשך השנים בלריאנד ספגה מלחמות רבות כתוצאה מיריבותם של בני הלילית וידידיהם עם מורגות. בעקבות דאגור בראגולאך בלריאנד נחרבה ומורגות שבר את המצור על אנגבאנד. לקראת סוף העידן הראשון רוב בלריאנד נכבשה בידי כוחותיו של מורגות, למעט האי באלאר וכמה איזורים במערב בלריאנד. מלחמת החרון שהפילה את מורגות גרמה לשקיעתה של בלריאנד אל מצולות הים, מלבד חלקים מאוסיריאנד שהפכו למזרח הארץ התיכונה.


השאלה האם בלריאנד היא הארץ התיכונה? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מדוע נקרא הפרק המספר על דאגור בראגולאך "על חורבן בלריאנד ומפלת פינגולפין"? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מדוע השיגעון של קארכארות נחשב לדבר הנורא ביותר שקרה לבלריאנד טרם מפלת אנגבנד? מופיעה בשר השאלות.

השאלה כיצד נותר שריד לגבעת הימרינג (האי הימלינג) בעוד פסגות גבוהות הרבה יותר טבעו בחורבן בלריאנד? מופיעה בשר השאלות.


אירועים חשובים בהשתתפות בלריאנד מתוך ההיסטוריה של ארדה.
(ע"ק = העידן הקדום, ע"ע = עידני העצים. ער"א = העידן הראשון, עש"נ = העידן השני, עש"ל = העידן השלישי, ער"ב = עידן רביעי)

\